Spar 2

Kontoen er en opsparingskonto med variabel rente.

Forrentningen kan til enhver tid ændres af Frøslev-Mollerup Sparekasse jfr. Sparekassens almindelige forretningsbetingelser. Nuværende rentesats kan ses under "Priser og rentesatser" under Privat.

Indestående på kontoen kan hæves til alle formål og når du ønsker det. Renten overføres til en separat rentekonto ved rentetilskrivning.

Der kan oprettes én Spar 2 konto pr. CPR nr.

Indskudsperioder

De første 14 dage i marts, juni, september og december er der åben for indskud på Spar 2.

Indskud på Spar 2

Max indskud på Spar 2 konto er kr. 100.000.
Kontakt Sparekassen for overførsel af beløb til kontoen.


Ansatte

Kontakt

Cookies