Risikomærkning af investeringer

For at øge gennemskueligheden ved investeringer har Finanstilsynet fra 1. juli 2011 indført regler om, at alle pengeinstitutter skal oplyse deres kunder om, hvilken risikokategori deres investeringsprodukter tilhører, inden kunderne investerer i dem.

Før du investerer, læs her:


Ansatte

Kontakt

Cookies