Årsrapport

2022 blev et år med stor lokal kundetilgang og et højt aktivitetsniveau

Sparekassen har i 2022 haft en nettotilgang på 447 nye kunder, hvilket er det største antal nogensinde. Det er meget tilfredsstillende.

Vi tillader os at tro at tilgangen kan henføres til vort lokalkendskab, vores tilgængelighed i lokalområdet og at vore dygtige kolleger yder alle kunder en god service.

Sparekassens primære indtjening kan i 2022 opgøres til ca. 12.600 tkr. - hvilket er rekord for sparekassen.

Kapitalprocenten er opgjort til 29,9% mod 29,0 samme tidspunkt sidste år.

Resultat på 1,8 mio. kr

Du kan læse hele årsrapporten her.

I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine politikker for styring af finansielle risici.

Søjle III Risikorapport


Ansatte

Kontakt

Cookies