Årsrapport

2021 blev et år med stor lokal kundetilgang og et højt aktivitetsniveau

Sparekassen har i 2021 haft en nettotilgang på 438 nye kunder. Vi tillader os at tro at tilgangen kan henføres til vort lokalkendskab, vores tilgængelighed i lokalområdet og at vore dygtige kolleger yder alle kunder en god service.

Vore ovre 1500 garanter kan imødese 3,75% i rente på garantkapitalen, hvilket gør at der udloddes 2,7 mio. kr. til garanterne.

Resultat på 7,4 mio. kr.

Sparekassens primære indtjening kan i 2021 opgøres til ca. 10.400 tkr.

Kapitalprocenten er opgjort til 29,0% mod 26,3 samme tidspunkt sidste år.

Samlet forretningsomfang (indlån + udlån + garantier) rekordstore 1,5 mia. kr.

Du kan læse hele årsrapporten her.

I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine politikker for styring af finansielle risici.

Søjle III Risikorapport


Ansatte

Kontakt

Cookies