Total Lokal

Som øens eneste lokale pengeinstitut vil Sparekassen gerne engagere sig i lokalsamfundet

bl.a. via sponsorater til øens foreninger såvel på land som i by.

Vi vil som sparekasse efter bedste evne fortsætte med at bakke op om de mange gode aktiviteter

indenfor bl.a. kultur og sport til såvel unge som ældre, der er gang i på hele øen.

Sparekassen støtter bl.a.:


Ansatte

Kontakt

Cookies