Livrenter

De seneste år er der gennemført ændringer på pensionsområdet, som begrænser indbetalingerne på traditionelle produkter som kapital- og ratepensioner. Ændringerne betyder, at produkter som livrenter er blevet mere interessante for flere personer.

Stadigvæk behov for opsparing

Behovet for økonomisk tryghed i pensionsalderen er stadigvæk til stede hos de fleste personer, hvorfor behovet for opsparing stadigvæk er til stede.

Livrenter - forskellige kombinationer

En livrente giver dig mulighed for, at sikre en løbende indtægt gennem hele din pensionstilværelse. Livrenten kræver dog, at der tages stilling til flere forskellige kombinationer af livrenter, da udbetalinger fra livrenten normalt stopper ved død. Udgangspunktet er, at livrenten tegnes som en livsvarig, da den giver mulighed for skattefradrag ud over ratepensionsloftet.

Livrente med garanti

Livrenten udbetales livsvarigt. Der er dog aftalt en garantiperiode, som sikrer, at der, ved din død, sker udbetaling til dine arvinger i garantiperioden.

Livrente med to liv

Der kan købes en dækning, som sikrer, at der sker udbetaling fra livrenten, så længe du eller din ægtefælle / samlever er i live.

Livrente med to liv og garanti

Livrenten udbetales livsvarigt til dig eller din ægtefælle / samlever. Dør I begge indenfor garantiperioden, så vil der ske udbetaling til arvinger i garantiperioden.

Livrenter - Fakta

  • En livrente sikrer en løbende indtægt så længe du er i live
  • Der er ingen øvre grænse for indbetalinger på livrente
  • Du opnår skattefradrag for dine indbetalinger
  • Du skal betale indkomstskat ved udbetaling fra en livrente
  • Du kan oprette en livrente uanset din alder
  • En livrente kan tidligst udbetales, når du er efterlønsberettiget
  • Du bestemmer selv, hvor sent du ønsker at starte dine udbetalinger fra livrenten
  • Du kan sikre, at udbetalingen fortsætter så længe du eller din ægtefælle er i live
  • Du kan sikre, at der i en aftalt periode sker udbetaling til dine arvinger
  • Der betales 15,3 % i skat af det årlige afkast

Kontakt din rådgiver i Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvis du vil vide mere omkring dine muligheder i forbindelse med livrenter eller pension som helhed.


Ansatte

Kontakt

Cookies