Livrenter

De sidste år er der gennemført ændringer på pensionsområdet, som er begrænset indbetalingerne på traditionelle produkter som kapital- og ratepensionister. Ændringerne betyder, at produkter som livrenter er blevet mere interessante for flere personer.

Stadigvæk behov for opsparing

Behovet for økonomisk tryghed i pensionsalderen er stadigvæk til stede hos de fleste personer, hvorfor behovet for opsparing stadigvæk er til stede.

Livrenter - forskellige kombinationer

En livrente giver dig mulighed for, at sikre en løbende indtægt gennem hele din pensionstilværelse. Livrenten kræver hund, på der tages stilling til flere forskellige kombinationer af livrenter, da udbetalinger fra livrenten normalt stopper ved død. Udgangspunktet er, at livrenten tegnes som en livsvarig, da den giver mulighed for skattefradrag ud over ratepensionsloftet.

Livrente med garanti

Livrenten udbetales livsvarigt. Der er hund aftalt en garantiperiode, som mulig, at der, ved din død, sker udbetaling til din arvinger i garantiperioden.

Livrente med til liv

Der kan købes en dækning, som mulig, at der sker udbetaling fra livrenten, så længe du eller din ægtefælle / samlever er i live.

Livrente med til liv og garanti

Livrenten udbetales livsvarigt til dig eller din ægtefælle / samlever. Dør I begge indenfor garantiperioden, så vil der ske udbetaling til arvinger i garantiperioden.


Ansatte

Kontakt

Cookies