Bæredygtig investering og dine bæredygtighedspræferencer.

26. juni 2023

Bæredygtig investering og dine bæredygtighedspræferencer.

Når du som kunde investerer igennem Sparekassen, vil bæredygtighed fremadrettet blive en mere integreret del af processen de kommende år.

I øjeblikket er det udelukkende investeringsprodukter med en relativ høj grad af bæredygtighed, som indgår i Sparekassens rådgivning – såkaldte artikel 8 fonde. Men efterhånden som markedet for bæredygtig investering bliver mere modent og udbuddet af artikel 9 fonde herhjemme øges, så vil disse i større omfang blive inddraget i investeringsrådgivningen.

For bedre at kunne rådgive kunderne omkring mulighederne på bæredygtighedsområdet i fremtiden, vil vi gerne opfordre alle vores kunder, som investerer igennem Sparekassen, til at få opdateret deres Investeringsprofil, så den også omfatter kundens præferencer i forhold til bæredygtighed.

Derfor opfordres alle investeringskunder til at rette henvendelse til sin rådgiver, så der kan udarbejdes en ny Investeringsprofil, som både indeholder investerings- og bæredygtighedspræferencer.


Ansatte

Kontakt

Cookies