Vi lukker for ekspedition i Frøslev.

05. september 2022

Ledelsen i Sparekassen har besluttet at lukke for ekspeditioner i Frøslev.

Åbningstiden i Frøslev er løbende blevet tilpasset aktiviteten, så der nu kun er åbent en eftermiddag om ugen. Denne tilpasning er sket med henblik på at bruge ressourcerne, der hvor aktiviteterne er.

At lukke for ekspeditioner i Frøslev, som har til huse i Sparekassens tidligere hovedkontor er en stor beslutning, men vi må konstatere at aktivitetsniveauet i afdelingen ikke kan retfærdiggøre at kontoret holdes åben for ekspeditioner i fremtiden.

Sidste åbningsdag for ekspeditioner i Frøslev vil derfor være mandag d. 26.09.2022.

Allerede i dag ser vi hovedparten af vores kunder i afdelingen i Nykøbing, men vi er bevidste om at der er få kunder, som benytter sig af kontoret i Frøslev. Disse kunder vil selvfølgelig blive serviceret fra Nykøbing i fremtiden.

Kundemøder med vores rådgivere kan fortsat afholdes i Frøslev, hvis der skulle være behov for det.

Kunder som har lejet en boks i Frøslev vil blive kontaktet af Sparekassen med henblik på at få oprettet en boksaftale i Nykøbing.

Det vil stadigvæk være muligt at bruge automaten i Frøslev og langt de fleste almindelige bankforretninger kan desuden løses via Netbank eller Mobilbank.

Med hensyn til aflevering af døgnboks og almindelig post, anvendes adressen i Vestergade i Nykøbing fremadrettet.

Har du spørgsmål omkring ovennævnte eller andet i forbindelse med dit engagement i Sparekassen, så er du velkommen til at kontakte os.

 


Ansatte

Kontakt

Cookies