Forsikringer

Et af de afgørende formål med en pensionsopsparing er, at skabe tryghed omkring kundens fremtidige økonomiske situation. Det betyder, at en fornuftigt sammensat pensionsordning bør indeholde en opsparingsdel, samt en forsikringsdel, der sikrer den økonomiske tryghed.

Skiftende behov

Set over tid, oplever de fleste kunder, at deres behov for økonomisk tryghed ændrer sig i takt med at de bliver ældre. En fornuftigt sammensat pensionsordning tager, med udgangspunkt i kundens situation, ønsker og behov, hensyn til disse skiftende behov.

Forsikringer - Mulige dækninger

Vi kan tilbyde følgende forsikringer igennem Nærpension, hvorved vi har mulighed for at skabe den sammensætning som dækker dine behov og skaber den nødvendige tryghed.

- Børnepakke: https://nærpension.dk/media(a0776e2c-32f7-4d30-a22f-d323eed502f4)

- Børnerente

- Erhvervslivsforsikring

- Kundeforsikring - Lån og Kredit

- Livsforsikring

- Livslang Indtægt til Børn

- Livslang Pension

- Økonomiforsikring

- Sundhedsforsikring

- Tab af erhvervsevne

- Tab af erhvervsevne - TOP

- Visse Kritiske Sygdomme

- Visse Kritiske Sygdomme til børn

 

Vi kan tilbyde følgende forsikringer igennem Letsikring.

  • Letsikring ved død – Begunstiget sikres med en sum- eller rateudbetaling
  • Letsikring af barn ved død – Sikring af indtægt indtil barnet fylder 21 år
  • Letsikring ved sygdom – Sikring af indtægt ved tab af erhvervsevne
  • Letsikring ved kritisk sygdom – Sumudbetaling ved med kritisk sygdom

Kontakt din rådgiver i Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvis du vil vide mere omkring dine muligheder i forbindelse med forsikringer eller pension som helhed.


Ansatte

Kontakt

Cookies