Hvis du ikke har den store interesse i investering

Hvis du ikke har den store interesse og kendskab til selv at finde dine investeringer, kan en investeringsforening være et godt alternativ. Her sørger eksperter for dybdegående økonomiske analyser, og de har erfaring med investering i værdipapirer i hele verden. Det giver dig mulighed for at få en god spredning af din investering.

Der findes i dag en del forskellige investeringsforeninger. I Frøslev-Mollerup Sparekasse kan du frit vælge, hvor du ønsker at placere dine investeringer – vi er ikke bundet til kun at skulle varetage én investeringsforenings interesser.

Frøslev-Mollerup Sparekasse har valgt at samarbejde med:

Frøslev-Mollerup Sparekasse samarbejder med følgende investeringsforeninger og kan i den forbindelse modtage provision:

Samarbejdspartner   Rådgivningshonorar   Formidlingshonorar
Sparinvest   0,10 – 0,80 %   0,00 %
BankInvest   0,10 – 1,15 %   0,00 %
HP Invest   0,25 – 0,50 %   0,00 – 1,00 %
Sydinvest   0,00 – 0,85 %   0,00 %
Maj Invest   0,00 - 0,75 %   0,00 - 0,75 %

 

Rådgivningshonorar er en løbende provision, der udbetales til Frøslev-Mollerup Sparekasse ud fra kundernes samlede beholdninger i de enkelte afdelinger.

Formidlingshonorar er en engangsprovision, der udbetales til Frøslev-Mollerup Sparekasse ud fra de samlede positive nettohandler, der gennemføres.

Oversigt over årlige omkostninger i procent samt formidlingsprovision.


Ansatte

Kontakt

Cookies