Renteændring 12. oktober og 1. november 2022

30. september 2022

Med baggrund i nationalbankens renteændring d. 22. juli 2022 og
9.september 2022 hæver Frøslev-Mollerup Sparekassen med virkning
fra d. 12.10.2022 renten på indlån.

Indlånsrenten forhøjes med op til 0,75 %

Sparekassen introducerer samtidig et nyt opsparingsprodukt ”Morsø
Opsparing”, hvor den variable indlånsrente fastsættes således:

Saldo Rentesats
0-250.000 0,4%
250.001-500.000 0,6%
500.001- 0,75%

På erhvervs-indlån fastsættes renten til 0,00 %.


Udlån:
For udlån til både private og erhvervskunder hæves den variable
udlånsrente, med virkning fra 01.11.2022 med 1,25 %.


Sparekassens kunder modtager besked om ændringerne.


Renteændringen, der gennemføres i henhold til sparekassens almindelige
forretningsbetingelser, sker af forretningsmæssige årsager og for
at tilpasse renten til det aktuelle renteniveau i Danmark.


Ansatte

Kontakt

Cookies