Pension

En fornuftig pensionsopsparing er vigtig for din alderdom. Kom rigtigt i gang med din pensionsopsparing, så der tidligt kan skabes et fornuftigt fundament for din pensionstilværelse.

Offentlige pensioner og pensionsopsparinger har igennem mange år været en fast del af folks bevidsthed, men det er dog ikke alle, som har fået gjort det nødvendige ved deres egen opsparing, hvilket kan skabe bristede drømme for pensionstilværelsen.

De mange ændringer, der er sket på pensionsområdet igennem de seneste år, har betydet en øget usikkerhed omkring pensionen og pensionsalderen i fremtiden, hvorfor det er blevet endnu vigtigere, at få skabt et overblik over ens egen pension.

Dine drømme og ønsker

Kom rigtigt i gang med din pensionsopsparing, så din pensionstilværelse kommer til at ligne det du ønsker dig.

  • Hvad drømmer du om, når du bliver pensioneret?
  • Ønsker du at blive boende eller skal/vil du flytte?
  • Hvordan ser økonomien ud hvis en af jer dør eller bliver invalid?
  • Hvor meget vil du gerne have udbetalt og hvor længe - ønsker du samme levestandard som i dag?
  • Ønsker du en tryg alderdom?
  • Hvad kender du til PensionsInfo?
  • Bør din planlægning starte allerede i dag?

Aldersopsparing

Der tales ofte om at ønsker og drømme i forbindelse med planlægning af pensionstilværelsen, hvor der bliver mere tid til de ting, som ikke har været mulige igennem og langt arbejdsliv. En fornuftig opsparing til pensionen, kan være medvirkende til at skabe ro og det nødvendige økonomiske råderum i forbindelse med en god start på pensionstilværelsen.

Med en Aldersopsparing kan du give dig selv en god start på pensionstilværelsen. Aldersopsparingen kan sikre dig, at du har en sum til rådighed og dermed et godt udgangspunkt i forbindelse med pensionstilværelsen.

Kapitalpension

Kapitalpensionen har igennem mange år været manges fortrukne pensionsopsparing, men i forbindelse med den seneste pensionsreform er det ikke længere attraktivt at indbetale på en kapitalpension, da det ikke er muligt at få skattefradrag.

Ratepension

Hvad drømmer du om, når du bliver pensioneret - og hvad forventer du?

Det kan kræve en del ved at kræve drømmene og opretholde denne levestandard, hvorfor en god pensionsopsparing er mulig for dine muligheder, når pensionsalderen indtræder.

Med en Ratepension kan du være godt på vej til, at opretholde en fornuftig årlig indtægt igennem pensionstilværelsen.

Indtil 20 år efter opnået pensionsalder, kan du oprette en ratepension. 

Fordele ved Ratepensionen

En fordel ved ratepensionen er forskellen mellem det skattefradrag, som du har i indbetalingsperioden, og den skat du skal betale, når pensionen udbetales. Mange betaler en højere skat som erhvervsaktiv, end de betaler som pensionist. Indskud på en ratepension giver mulighed for fradrag i topskatten, hvorfor en ratepension kan være attraktiv for folk, som bedre topskat. Ratepensionen giver gode opsparingsbetingelser, da en ratepension har en fordelagtig afkastbeskatning, da positiv afkast beskattes med 15,3%.

Hvornår udbetales en Ratepension

Har du tegnet en ratepension, kan du få første rate udbetalt, allerede fra efterlønsalderen. Ratepensionen bliver udbetalt over en periode på mindst 10 år og max 30 år. Den enkelte rate bliver beskattet som personlig indkomst, kun fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. (Bruttoskat).

Livrente

Livslang Pension er en pensionsordning, der sikrer dig en fast pensionsudbetaling hver eneste måned i hele din pensionisttilværelse – uanset hvor gammel du bliver. Det betyder, at du får økonomisk tryghed uden udløbsdato, så du kan leve livet hele livet.

4 gode grunde til at vælge Livslang Pension

Vi danskere lever længere og længere. Det er godt, men det betyder også, at du sandsynligvis lever længere end din anden pensionsopsparing, som typisk udbetales over 10 år. Konsekvensen er i værste fald, at du står med en spinkel indtægt i dit livs sene efterår. Det er her, Livslang Pension kommer ind i billedet.

1. Fast indtægt hele livet
Livslang Pension sikrer dig en fornuftig grundindtægt hver måned fra den dag, du går på pension og hele livet ud. På den måde kender du på forhånd din økonomi i hele pensionstilværelsen, og du får en god bund i økonomien, der for eksempel kan dække dine faste udgifter.

2. Spreder din risiko
Når det gælder opsparing til pensionisttilværelsen, løber du en stor risiko, hvis du placerer alle dine æg i samme kurv. Nogle danskere bruger for eksempel et helt liv på at betale af på deres bolig – men må som pensionister indse, at de ikke kan belåne deres friværdi. Livslang Pension Få råd til at leve livet, uanset hvor langt det bliver. Hvad er Livslang Pension? Livslang Pension er en pensionsordning, der sikrer dig en fast pensionsudbetaling hver eneste måned i hele din pensionisttilværelse – uanset hvor gammel du bliver. Det betyder, at du får økonomisk tryghed uden udløbsdato, så du kan leve livet hele livet. Med Livslang Pension får du et godt supplement til dine øvrige opsparinger og pensionsordninger. Ordningen giver dig en ekstra kurv til dine æg, som spreder din risiko og danner et solidt sikkerhedsnet under din økonomi.

3. Et langt liv bliver endnu bedre
Hvis du har et godt helbred og lever længere end den gennemsnitlige levealder, får du mere udbetalt i Livslang Pension, end du har indbetalt til ordningen. Et godt og langt liv bliver med andre ord endnu bedre med en Livslang Pension.

4. Undgå topskat
En af de store fordele ved Livslang Pension er, at du får fuldt fradrag på dine indbetalinger. Og modsat ratepensionen er der ingen øvre fradragsgrænse for indbetalinger til Livslang Pension. Hvis du betaler topskat, er det altså særlig attraktivt, da du reducerer din topskat med indbetalinger til Livslang Pension.

Fremtiden nærmer sig

Det kan være vanskeligt at tænke på fremtiden, når man lever i nuet, og er rask og rørig! Langt de fleste begynder først at tænke på pension eller forsikring, når de kritiske tidspunkter nærmer sig, og det er ofte for sent!

Begynd allerede nu at stille krav til dig selv og din pensionsopsparing. Kontakt din rådgiver så vi sammen kan se netop dine muligheder.


Ansatte

Kontakt

Cookies