Halvårsrapport

Resultatet før skat for 1. halvår 2023 er et overskud på 12,2 mio. kr. mod et underskud på 2,5 mio. kr. i 1. halvår 2022.
Resultatet anses værende meget tilfredsstillende.
Resultatet er positivt påvirket af en markant vækst i basisindtjeningen på 5,6 mio. kr. samt en normaliseret udvikling på fondsområdet.
Basisindtjeningen udgør i 1. halvår 2023, 12,7 mio. kr.
Basisindtjeningen er positiv påvirket af et stort aktivitetsniveau og tilgangen af nye kunder, men også af den normaliserede rentesituation i Danmark. Rentesituationen afføder at sparekassen kan opnå et rentemæssigt positivt afkast på den store overskudslikviditet.
Direktør Frank Bertelsen udtaler ”Vi oplever nu at vi kan opnå et positivt afkast af vores store indlånsoverskud, dette kombineret med kundetilgang, stigende udlån/indlån og en positiv udvikling på alle øvrige forretningsområder gør, at vi er kommet særdeles godt ud af 1. halvår 2023. Når det så bliver kombineret med meget fine kapitalforhold med en rekordhøj solvens, jamen så er det faktisk meget svært ikke at være tilfreds”
Frank Bertelsen fortsætter ”Vi forhøjer samtidig forventningen til årets renteniveau på Garantkapitalen til niveauet 4,0 % - 4,5 %. Den endelige godkendelse af renten sker dog først året efter på det ordinære repræsentantskabsmøde”
Den stigende rente begynder så småt at trille ind i budgetter og regnskaber hos vore kunder såvel private som erhverv – uden at dette dog for nuværende kan aflæses i soliditeten i vores kundeportefølje.

Hos vore privatkunder lader det til at de stigende lønninger delvist afbøder den stigende inflation og den stigende rente. På erhvervssiden ser det ud til at tilpasning på udbudsprisen ligeledes har imødekommet den stigende rente og den stigende inflation. Uden at dette har haft negativ effekt på mængden af arbejde.
Med fare for at vi gentager os selv, så kan vi konstatere at arbejdsløsheden er fortsat meget lav blandt arbejdstagerne, hvilket gør at vore private kunder oplever stabile indkomstforhold.
Vore erhvervskunder oplever stor ordreindgang. Udfordringen for nuværende synes ikke at være mangel på arbejde, men mere om man kan skaffe den fornødne kvalificerede arbejdskraft.
Opjustering:
I ledelsesberetningen i årsrapporten for 2022 blev det oplyst at vi i 2023 forventede et ordinært resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og afskrivninger (primær drift) i størrelsesordenen 9,0 – 11,0 mio. kr. samt et årsresultat før skat i intervallet 7-9 mio. kr.
Den primære indtjening 1. halvår 2023 kan opgøres til 12,7 mio. kr.
Resultatet før skat kan opgøres til 12,2 mio. kr.
Vi opjusterer forventningerne til den primære drift til niveauet 16,0 - 21,0 mio. kr.
Vi opjusterer samtidig forventningen til årets resultat før skat til at være i niveauet 15,0 – 20,0 mio. kr.

Læs hele årsrapporten her.

 


Ansatte

Kontakt

Cookies