Renteændring 24. februar 2023

23. januar 2023

Med baggrund i Nationalbankens seneste to renteændringer og af forretningsmæssige årsager justeres renterne i Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Udlån
Renten på alle Frøslev-Mollerup Sparekasses udlån og kreditter med variabel rente ændres pr. 24. februar 2023. Renten hæves med 1,1 procentpoint nominelt. 

Sparekassens kunder modtager besked om ændringerne.

Indlån
Renten justeres også på en række udvalgte indlånskonti med op til 0,5 procentpoint.

Renteændringerne på indlån træder i kraft pr. 24. februar 2023

Prislisten opdateres den 24. februar 2023 med nye priser.


Ansatte

Kontakt

Cookies