Halvårsregnskab 2022

29. august 2022

Resultat på – 1,9 mio. kr. på halvåret.

Basisindtjeningen i 1. halvår 2022 er det højest realiserede i sparekassens historie, målt på et halvår.

Modsat er resultatet mærkbart påvirket af negative kursreguleringer affødt af den historisk store rentestigning i 1. halvår 2022.

Primær indtjening stiger med 39 %.

Resultat på – 1,9 mio. kr. på halvåret.

Udlånet stiger med 0,5 %.

Kapitalprocenten er opgjort til 28,4% mod 26,1% samme tidspunkt sidste år.

Du kan læse mere her.


Ansatte

Kontakt

Cookies