Hvidvask og finansiering af terror

Nedenfor kan du læse, hvad hvidvask er og hvad vi konkret kan gøre for ikke at blive anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Frøslev-Mollerup Sparekasse tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at leve op til lovgivningen, og dermed til, at Frøslev-Mollerup Sparekasse ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er et begreb, der dækker over handlinger, der har til formål at skjule penge, som stammer fra en ulovlig kilde. Kriminalitet som fx handel med narkotika, bedrageri eller skatteunddragelse kan indbringe mange penge. De kriminelle vasker penge hvide for at kunne bruge dem uden at afsløre de bagvedliggende kriminelle aktiviteter eller de involverede personer.

 

Hvad gør Frøslev-Mollerup Sparekasse?

Som pengeinstitut er vi forpligtet til at leve op til myndighedernes krav om grundigt kendskab til kunderne for at forebygge misbrug af det finansielle system. Det betyder, at vi har pligt til at skulle vide, hvem du er og hvordan du som kunde har tænkt dig at bruge Frøslev-Mollerup Sparekasse, så vi kan forebygge, at sparekassen bruges til hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Blandt andet

  • Skal vi fastslå din identitet
  • Indeholder oplysninger om dette formål med at være kunde i Frøslev-Mollerup Sparekasse
  • Kende dit forventede forretningsomfang
  • Være opmærksomme på atypiske transaktioner
  • Identificerer mistænkelige transaktioner
  • Informerer de rette myndigheder, hvis en mistanke vedr. en transaktion ikke kan afkræftes.

Skema til brug for dine oplysninger

Internationale pengeoverførsler

Ved internationale betalinger medsendes fuld information om afsenderen af ​​betalinger. Det betyder, at vi medsender oplysninger om betaler, som skal følge betalinger hele vejen frem til modtageren. Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

 

Sanktioner og forebyggelse af finansiering af terrorisme

Loven stiller krav om, at vi som pengeinstitut er med til at forebygge finansiering af terrorisme. En række forhold kan være med til at vække mistanke om terrorisme, det kan f.eks. være specifikke personer og organisationer, som giver anledning til nærmere undersøgelser samt mulig kontakt til rette myndigheder.

 


Ansatte

Kontakt

Cookies