PensionsInfo

Igennem de seneste år er opmærksomheden omkring pensionsordninger og -opsparinger blevet mere tydelige, hvilket øger folks behov for at danne sig et overblik over sin egen situation.

PensionsInfo er et forsøg på at skabe et overblik over brugerens pensionsordninger, som ofte er spredt ud på forskellige opsparinger og forsikringer, så man hele tiden kan have et brugbart overblik over ens egne pensionsopsparinger og forsikringer.

Bredt samarbejde

PensionsInfo bygger på et samarbejde mellem alle danske banker, sparekasser, pensionskasser, LD, Moderniseringsstyrelsen (Statens tjenestemænd) og pensions- og forsikringsselskaber.

Derudover samarbejder PensionsInfo med Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold samt A-Kassernes Samvirke og KMD.

Grafisk overblik

PensionsInfo samler alle pensionsordninger og forsikringer fra de medlemmer som deltager i samarbejdet, så der skabes et fornuftigt overblik til brugeren. Der hentes informationer om:

  • Pensionering
  • Pensionering ved efterløn
  • Tab af arbejdsevne
  • Ved død
  • Kritisk sygdom
  • Sundhedsforsikring

PensionsInfo er et godt værktøj for den enkelte bruger, men også et værktøj som vi i Sparekassen bruger i forbindelse med rådgivning om pension. Du kan få adgang til PensionsInfo ved at benytte dit NemID på www.pensionsinfo.dk.


Ansatte

Kontakt

Cookies