Renteændring 4. december 2023

26. oktober 2023

Med baggrund i Nationalbankens seneste renteændringer og af forretningsmæssige årsager justeres renterne i Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Indlån
Fra den 4. december vil der være positiv rente på 0,25% på lønkonti, udvalgte transaktionskonti og driftskonti. Derudover hæver vi renten på udvalgte øvrige indlånsprodukter med op til 0,75%.

Morsø Opsparing, vil få en renteforhøjelse på 0,50%-point på alle knæk.

Saldo

Renteændring

Rente pr. 4/12 2023

Mindre end 250.000 kr.

0,5%-point

1,25% p.a.

Mellem 250.000 og 500.000 kr.

0,5%-point

1,50% p.a.

Mere end 500.000 kr.

0,5%-point

2,00% p.a.

Udlån
Renten på lån og kreditter hæves generelt med 0,5%-point. Dog bliver følgende produkter ikke påvirket af renteændringen:

  • Billån Hybrid/El
  • Energilån
  • Energikredit privat og erhverv.

Sparekassens kunder modtager besked om ændringerne. I beskeden vil fremgå, hvilke lån og kreditter der påvirkes af ændringen. Renteændringen træder i kraft pr. 4. december

Prislisten opdateres den 4. december med de nye satser


Ansatte

Kontakt

Cookies