Lønkonto

Kontoen benyttes som lønkonto om kunden har mulighed for at få tilknyttet et betalingskort. Du har mulighed for at få oprettet en kredit til en lønkonto.

Til lønkontoen kan du oprette betalingsserviceaftaler og faste overførsler til egne konti, konti i Sparekassen eller i et andet pengeinstitut.

Denne kontotype er også brugt som Basal Betalingskonto **

** Med baggrund i et EU-direktiv har Folketinget vedtaget Lov om Betalingskonto, der skal sikre forbrugerne adgang til en betalingskonto med visse grundlæggende funktioner. Loven indeholder også regler om gebyrer.

Den basale betalingskonto indeholder følgende muligheder:

  • Adgang til at hæve og indsætte penge (kun danske kroner). Hævning kan ske i sparekassens automater.
  • Direkte debiteringer, fx Betalingsservice
  • Mastercard-debet
  • Overførsler, herunder stående ordrer
  • Netbank

 

Budget

Budgetkontoen fungerer som en god hjælp til at styre de faste udgifter. Der kan oprettes betalingsserviceaftaler og faste overførsler til egne konti eller et andet pengeinstitut. Fra budgetkontoen betales der bla. husleje, varme, forsikringer osv.

Sparekassen sørger for at dine regninger bliver betalt til tiden, såfremt der er dækning på kontoen. Du modtager hver måned og oversigt over kommende betalinger fra budgetkontoen, hvis der er tilmeldt PBS.

Det er dit ansvar at sørge for, at betalingerne på oversigten stemmer overens med forudgående aftaler. Samtidig skal du selv meddele sparekassen hvis betalingen ikke skal gennemføres.

Ud over at sikre, at regningerne bliver betalt, er det en fordel, at du får udgifterne jævnt fordelt over hele året. Du overfører det samme beløb til budgetkontoen hver måned fra din lønkonto. Du har mulighed for at få tilknyttet et budgetskema til kontoen.

Vi tilbyder at gennemgå din budgetkonto / skema hvert år mod et gebyr. Med denne mulighed kan du få eventuelle ændringer reguleret.

 


Ansatte

Kontakt

Cookies