Rente og prisændring pr. 10. januar 2022

10. december 2021

I lighed med andre pengeinstitutter sænker Frøslev-Mollerup Sparekasse

renten på indlån til erhverv og foreninger til – 0,95 % fra – 0,75% med virkning fra 10 januar 2022.

Samtidig sænkes renten på indlån til private til -0,7 % fra -0,6% også med virkning fra 10. januar 2022.

Indlånsgrænsen for beregning af negativ kunderente forbliver uændret.

 

Med virkning fra 10. januar 2022 ændres garantiprovisionssatsen fra 1,5% til 2,5% for alm. garantier.

Rente- og provisionsændringen foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse

renter og provisioner til det aktuelle niveau, og i henhold til sparekassens almindelige

forretningsbetingelser.


 

 


Ansatte

Kontakt

Cookies