Renteændring 19. juli 2023

16. juni 2023

Med baggrund i Nationalbankens seneste renteændringer af den 3.
februar 2023 med 0,35% og den 17. marts 2023 med 0,50%, og af
forretningsmæssige årsager justeres renterne i Frøslev-Mollerup
Sparekasse.
 
Udlån
 
Renten på alle Frøslev-Mollerup Sparekasses udlån og kreditter med
variabel rente ændres pr. 19. juli 2023. Renten hæves med 0,85
procentpoint nominelt.
 
Sparekassens kunder modtager individuel besked om ændringerne.
 
Indlån
 
Renten justeres på en række udvalgte indlånskonti med op til 0,85
procentpoint.
 
Renteændringerne på indlån træder i kraft pr. 19. juli 2023
 
Prislisten opdateres den 19. juli 2023 med nye priser.


Ansatte

Kontakt

Cookies