I Sparekassen ser vi investering som en vigtig del af kundens økonomi og som en væsentlig del af det at pleje og opbygge en formue.

Afkast og risiko er til uadskillelige faktorer indenfor investering. I Sparekassen får du personlig rådgivning, hvor vi i fællesskab finder og strategi, som passer til din profil og ønsker.

Investering giver kunden mulighed for at opnå og højere afkast og dermed være en medvirkende faktor til udbygning af kundens formue.

Inden kunden bestemmer sig for at investere dele af sin formue, så er det vigtigt for os, at kunden er klar over sammenhængen mellem risiko og afkast. Ved investeringer er det normalt sådan, at du får større investeringer, når du vil investere, og din risiko er større for at løbe med din investering.

Vi kan derfor investere som en proces, der tager udgangspunkt i afdækning af kundens ønsker, behov og holdning til afkast og risiko, hvilket vi kalder kundens Risiko- & Investeringsprofil.

Risiko- & Investeringsprofilen sammenholdt medet overblik over kundens formue danner fundamentet for de fremadrettede investeringsbeslutninger for kunder.

Investeringsbeslutningen:

Beslutningen om at investere skal på et investeringsmøde, hvor vi starter med at lave en Investeringsprofil, hvor risiko, forventninger, behov og ønsker afdækkes. Med udgangspunkt i den bestemmelse af investeringen, som passer bedst til kunderne, hvorefter processerne går over i en fase med opfølgning, ændringer og risikostyring, som skærer i dialog mellem kunder og Sparekassen.

Investeringsrådgivning:

Investeringsrådgivning i Sparekassen vil tage udgangspunkt i kundens personlige Risiko- & Investeringsprofil, som afdækkes på et indledende investeringsmøde. Risiko- & Investeringsprofilen er kundens sikkerhed for, at den rådgivning, der modtages i Sparekassen passer til lige netop den risiko, som kunden ønsker at løbe.

I Sparekassen er det dog ikke alene Risiko- & Investeringsprofilen, som danner grundlaget for rådgivningen, men derimod Risiko- & Investeringsprofilen sammenholdt med en grundig snak om netop kundens forventninger, ønsker og behov.

Investeringsaftale:

I Sparekassen tilbyder vi ikke investeringsaftaler eller fuldmagtsprodukter, hvor vi handler på kundens vegne og som koster ekstra gebyrer.

Derimod tilbyder vi alle kunder investeringsrådgivning om de produkter, som udbydes af vores samarbejdspartnere. Beslutningerne om at investere og handle værdipapirer tages af kunden på baggrund af en dialog mellem kunde og rådgiver.

Rådgivningen betales igennem den formidlingsprovision, som Sparekassen modtager retur fra vores samarbejdspartnere.  Denne rådgivning betyder, at alle kunder har ret til investeringsmøder, hvor de kan få rådgivning omkring deres investeringer og udviklingen i investeringerne. 

Investeringspakker:

Som følge af de seneste MIFID -regler, så har Sparekassen indført det vi kalder Investeringspakker, hvor den service kunden tilbydes vil afspejle den provisionbetaling, som Sparekassen modtager. Som kunde med en investeringsaftale i Sparekassen, så vil du hvert år automatisk blive tilknyttet investeringspakke og serviceydelser, som din bestemmelse betaler gør dig berettiget til.

Du kan se Investeringspakkerne  her


Ansatte

Kontakt

Cookies