Har du en LEI-kode?

Den 1. januar 2018 trådte MiFID II regler for beskyttelse af investorer i kraft. Som følge af disse regler, skal alle erhvervskunder og foreninger med et CVR-nummer, der handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, have en LEI-kode.

Hvad er en LEI-kode ?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en kode med 20 tegn, der entydigt identificerer en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner. LEI-koden er en international kode, som er unik for den enkelte virksomhed, hvorfor den kan betragtes som en form for international CVR-nr.

LEI-koden blev aktuel i forbindelse med implementering af MiFID II i begyndelsen af 2018, hvor der kom øgede krav til transaktionsrapporteringer til overvågning af de finansielle markeder.

Kravet om etablering af en LEI-kode gælder selskaber og foreninger med et CVR-nummer. LEI-koden skal bruges hver gang virksomheden eller foreningen handler værdipapirer eller finansielle instrumenter.

Hvem kan få en LEI-kode?

En LEI-kode kan udstedes til alle juridiske enheder (selskaber). Har selskabet filialer eller forretningsenheder, som ikke er selvstændige juridiske enheder, så skal disse som udgangspunkt benytte LEI-koden, som er tildelt moderselskabet.

Privatpersoner kan ikke tildeles en LEI-kode.

Hvordan får jeg en LEI-kode?

LEI-koden er et krav, der følger med implementeringen MiFID II og den skal dannes hos en bemyndiget LEI-udsteder, som validerer dine oplysninger inden den udsteder din unikke LEI-kode.

Sparekassen henviser til LEI Service, der er en dansk udbyder med fornuftige priser og dansk kundeservice. Du kan finde mere information her.

Du kan finde en komplet liste over udbydere af LEI-kode her.

Du skal huske at oplyse din LEI-kode til sparekassen, så den kan registreres i systemerne, hvorefter handel med værdipapirer er muligt.


Ansatte

Kontakt

Cookies