Giv din forening en god start

Administration af kontingenter, tilskud m.v., er ofte en stor del af et aktivt foreningsarbejde. Derfor kan det ofte være en oplagt fordel at oprette en foreningskonto.

For en kasserer er det vigtigt at have adgang til at disponere over foreningens midler til de udgifter, som skal betales samt løbende at følge med i kontobevægelserne på foreningskontoen.

Frøslev-Mollerup Sparekasse har en lang tradition for at understøtte det lokale forenings- og kulturliv. Foreningerne har en stor værdi for mange i lokalsamfundet og vi ønsker at understøtte og bakke op om det gode og ofte frivillige foreningsarbejde, der foregår.

Som foreningskunde i sparekassen, samarbejder du med et ansvarligt og lokal forankret pengeinstitut. Vi lægger vægt på nærvær og personlig kontakt. Det personlige kendskab og vores store ekspertise i foreningsforhold, bruger vi til at sammensætte den bedste løsning til foreningen.

Fleksibilitet

Ofte kan det være flere personer, der er involveret i administrationen af en foreningskonto. Derfor er der mulighed for at tilknytte flere fuldmagter til foreningskonto - samtidig med at disponeringen over foreningskontoen kan muliggøres fra flere computere via Netbank.

Sikkerhed og lovkrav

Et særligt fokus mod anti-hvidvaskning og terrorfinansiering, øger alle pengeinstitutters krav om kundekendskab. For at optimere processen og dermed spare både foreningens bestyrelse og sparekassen for et tidskrævende arbejde, har vi valgt at stille et værktøj til rådighed for alle foreningskunder. Systemet hjælper bestyrelsen med at indsamle de lovpligtige dokumenter.

Du bliver som foreningskunde automatisk inviteret ind i systemet, som hjælper med at indsamle og sende dokumentationen til sparekassen.

Foreningsværktøjet hjælper alle typer af foreninger med at samle og optimere arbejdet i bestyrelsen. Samtidig hjælper det bestyrelsen med at overholde de nye lovkrav fra datatilsynet og Finanstilsynet.

Du kan læse om samarbejdet med Unioo her.

Ny foreningskunde?

Ønsker du at blive foreningskunde i Frøslev-Mollerup Sparekasse, er der en række forhold foreningen skal informere sparekassen om. Disse oplysninger skal indsamles og sendes igennem et bestyrelsesværktøj, som vi stiller til rådighed for foreningen. Sparekassen ønsker at foreningskunder skal være hjemmehørende i sparekassens primære markedsområde, Mors, Thy og Salling.

Frøslev-Mollerup Sparekasse har - ligesom alle andre pengeinstitutter - pligt til at opbevare denne dokumentation for at overholde reglerne i hvidvaskningsloven.

  • Kopi af vedtægter med tegningsregler
  • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument
  • Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren
  • Legitimationsdokumenter (kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer, samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
  • Formål og omfangsskema

Foreningen er som kunde forpligtet til løbende at holde Frøslev-Mollerup Sparekasse opdateret, ved eksempelvis udskiftning i bestyrelsen. Oplysningerne kan foreningen sende via et online værktøj, som hjælper bestyrelsen med både indsamlingen og det daglige bestyrelsesarbejde.


Ansatte

Kontakt

Cookies