Rente og prisændring

08. marts 2021

I lighed med andre pengeinstitutter ændrer Frøslev-Mollerup Sparekasse

indlånsgrænsen for beregning af negativ kunderente til private med virkning fra 10.maj 2021.

 

Beløbsgrænse:

Kunder med NemKonto i Sparekassen 100.000 kr.

Kunder uden NemKonto i Sparekassen 0 kr.

Pensionskonti i Sparekassen 25.000 kr.

Der betales negativ rente for den del af indlånet, der overstiger beløbsgrænserne.

 

Samtidig sænker Sparekassen renten på indlån til erhverv og foreninger til –

0,75 % fra – 0,60% også med virkning fra 10 maj 2021.

 

Renteændringen foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse

renterne til det aktuelle renteniveau, og i henhold til sparekassens almindelige

forretningsbetingelser.

 

Med virkning fra 10. maj 2021 tilpasser Frøslev-Mollerup Sparekasse sin prispolitik. I den forbindelse indfases få nye gebyrer og der sker tilretning af bestående priser.

Prisændringen gælder både for privat og erhvervskunder og sker under henvisning til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

 

De nye satser kan ses på www.fmspks.dk fra ovennævnte dato.


Ansatte

Kontakt

Cookies