Corporate Governance og Finansrådets Ledelseskodeks

Frøslev-Mollerup Sparekasse skal holde sig til Komitéen for god selskabsledelses "Anbefaling for god selskabsledelse fra maj 2013" og Finansrådets Ledelseskodeks.

Vores holdning til anbefalingerne er generelt positive.

For Frøslev-Mollerup Sparekasse og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) er samspillet mellem disse og forudsætningen for sparekassens fortsatte, positiv udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da det er væsentligt for os at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtige, når der tages hensyn til at ønsker hos vores øvrige interesse.

Garanterne og andre interessenter kan i pdf-dokumenter, som kan hentes via links nederst på siden, læse mere om sparekassens holdning til anbefalingerne.

Vi lever op til langt de fleste af anbefalingerne, og for de anbefalinger, som sparekassen ikke lever op til, er der redegort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med et "følg eller forklar" - princip.

Sparekassen har opdateret god selskabsledelse anbefalet i følgende 4 hovedafsnit:

  • Bestyrelsens opgaver og ansvar 
  • Bestyrelsens sammensætning 
  • Bestyrelsens og direktionens vederlag 
  • Revision 

Corporate Governance anbefales og Finansrådets Ledelseskodeks supplerer de regler, der findes i selskabslovgivningen om ledelsen, samt for pengeinstitutterne den finansielle lovgivning: Lov om finansiel virksomhed, Lov om finansiel stabilitet og Lov om statsligt kapitalindskud m.fl.

 

Corporate Governance og Finansrådets Ledelseskodeks


Ansatte

Kontakt

Cookies