Investeringspakker

Hvilke investeringsydelser giver dine investeringer dig adgang til?

I forbindelse med de gældende MIFID-regler, så har Sparekassen indført 4 forskellige investeringspakker, som giver adgang til forskellige niveauer af serviceydelser. Investeringspakkernes indhold afspejler de serviceydelser, som kunden tilbydes med baggrund i de provisionsbetalinger, som Sparekassen modtager som følge af kundens investeringer.  

Som kunde med en investeringsaftale i Sparekassen, så vil du hvert år automatisk blive tilknyttet den investeringspakke og de serviceydelser, som din provisionsbetaling gør dig berettiget til.

Investeringspakke 1:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 1.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet op til kr. 7.500,00 pr. år.

Indhold i Investeringspakke 1
Basis Investeringsopsætning Kr. 7.500,00
- Årligt investeringsmøde med din rådgiver    
- Adgang til investeringsunivers i Netbank    
- Automatisk geninvestering af udbytter    

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

 

Investeringspakke 2:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 2.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet mellem kr. 7.501,00 og 15.000,00 pr. år.

Indhold i Investeringspakke 2
Basis Investeringsopsætning Kr.  7.500,00
- Årligt investeringsmøde med din rådgiver    
- Adgang til Investeringsunivers i Netbank    
- Automatisk geninvestering af udbytter    
Udvidet rådgivningspakke Kr.  6.500,00
- Årligt investeringsmøde med investeringsrådgiver    
Udvalgte kundearrangementer Kr.  1.000,00

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

 

Investeringspakke 3:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 3.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet mellem kr. 15.001,00 og 35.000,00 pr. år.

Indhold i Investeringspakke 3
Avanceret rådgivningspakke Kr.  15.000,00
- Direkte adgang til investeringsrådgiver for rådgivning    
- Direkte adgang til investeringsrådgiver for handel    
Investeringsovervågning og opfølgning Kr. 15.000,00
Udvalgte kundearrangementer Kr.  1.000,00
Udvidede kundearrangementer Kr. 2.000,00
Infoservice Kr. 2.000,00

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

 

Investeringspakke 4:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 4.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin rammer omkostningerne sparekassens provisionsloft på 35.000,00 pr. år. Indholdet i denne investeringspakke er identisk med indholdet i Investeringspakke 3.

Indhold i Investeringspakke 3
Avanceret rådgivningspakke Kr.  15.000,00
- Direkte adgang til investeringsrådgiver for rådgivning    
- Direkte adgang til investeringsrådgiver for handel    
Investeringsovervågning og opfølgning Kr. 15.000,00
Udvalgte kundearrangementer Kr.  1.000,00
Udvidede kundearrangementer Kr. 2.000,00
Infoservice Kr. 2.000,00

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

Provisionsloft

I Sparekassen arbejder vi med et provisionsloft på kr. 35.000,00, hvilket betyder at Sparekassen maksimalt kan modtage kr. 35.000,00 i provisioner for dine investeringer. Giver dine investeringer anledning til at Sparekassen modtager mere end kr. 35.000,00, så vil det beløb som overskrider provisionsloftet blive betalt tilbage til kunden.

Kunder i dette segment, som vi kalder Investeringspakke 4, vil blive tilbudt de samme serviceydelser som tilbydes under Investeringspakke 3.

Tilbagebetalingen vil blive foretaget i december måned i det år provisionerne er modtaget.


Ansatte

Kontakt

Cookies