Investeringspakker

Hvilke investeringsydelser giver dine investeringer dig adgang til?

I forbindelse med de gældende MIFID-regler, så har Sparekassen indført 4 forskellige investeringspakker, som giver adgang til forskellige niveauer af serviceydelser. Investeringspakkernes indhold afspejler de serviceydelser, som kunden tilbydes med baggrund i de provisionsbetalinger, som Sparekassen modtager som følge af kundens investeringer.  

Som kunde med en investeringsaftale i Sparekassen, så vil du hvert år automatisk blive tilknyttet den investeringspakke og de serviceydelser, som din provisionsbetaling gør dig berettiget til.

Investeringspakke 1:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 1.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet op til kr. 5.000,00 pr. år.

 

Indhold i Investeringspakke 1
Basis Investeringsopsætning Kr. 5.000,00
- Årligt investeringsmøde med din rådgiver    
- Adgang til investeringsunivers i Netbank    
- Automatisk geninvestering af udbytter    

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

 

Investeringspakke 2:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 2.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet mellem kr. 5.001,00 og 10.000,00 pr. år.

 

Indhold i Investeringspakke 2
Basis Investeringsopsætning Kr.  5.000,00
- Årligt investeringsmøde med din rådgiver    
- Adgang til Investeringsunivers i Netbank    
- Automatisk geninvestering af udbytter    
Netbank - Udvidet afkast Kr.  4.000,00
Investering - Basis arrangementer Kr.  1.000,00

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

 

Investeringspakke 3:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 3.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet mellem kr. 10.001,00 og 18.000,00 pr. år.

 

Indhold i Investeringspakke 3
Basis Investeringsopsætning Kr.  5.000,00
- Adgang til investeringsunivers i Netbank    
- Automatisk geninvestering af udbytter    
Netbank - Udvidet afkast Kr.  4.000,00
Rådgivningspakke - Basis Kr.  5.000,00
- Hele sparekassens rådgivningsunivers    
- Halvårligt møde med Formuechef    
Afkastrapportering - Årligt Kr.  1.000,00
Investering - Basis arrangementer Kr.  1.000,00
Investering - Udvidet arrangementer Kr.  2.000,00

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

 

Investeringspakke 4:

Denne investeringspakke tilbydes de investeringskunder, som ligger i Servicetrin 4.

Omkostningerne får Sparekassen inddækket igennem de provisioner, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. I dette servicetrin ligger omkostningerne i niveauet mellem kr. 18.001,00 og 35.000,00 pr. år.

 

Indhold i Investeringspakke 4
Basis Investeringsopsætning Kr.  5.000,00
- Adgang til investeringsunivers i Netbank    
- Automatisk geninvestering af udbytter    
Netbank - Udvidet afkast Kr.  4.000,00
Rådgivningspakke - Udvidet Kr. 14.000,00
- Hele sparekassens rådgivningsunivers     
- Rådgivning af Formuechefen    
- Kontakt efter behov    
Afkastrapportering - Kvartårligt Kr.  4.000,00
Investering - Inforservice Kr.  5.000,00
Investering - Basis arrangementer Kr.  1.000,00
Investering - Udvidet arrangementer Kr.  2.000,00

 

En gang om året vil Sparekassen vurderer hvilket servicetrin du tilhører, hvilket sker på baggrund af de estimerede provisioner, som dine investeringer bidrager med.

Dit tilhørsforhold vil hvert år blive kommunikeret ud, så du kan se hvilke ydelser dine investeringer giver dig ret til.

Provisionsloft

I Sparekassen arbejder vi med et provisionsloft på kr. 35.000,00, hvilket betyder at Sparekassen maksimalt kan modtage kr. 35.000,00 i provisioner for dine investeringer. Giver dine investeringer anledning til at Sparekassen modtager mere end kr. 35.000,00, så vil det beløb som overskrider provisionsloftet blive betalt tilbage til kunden.

Kunder i dette segment, som vi kalder Servicetrin 5, vil blive tilbudt de samme serviceydelser som tilbydes under Servicetrin 4.

Tilbagebetalingen vil blive foretaget primo året efter at provisionerne er modtaget.


Ansatte

Kontakt

Cookies