Klagevejledning i Frøslev-Mollerup Sparekasse

Hvis du ønsker at klage over Frøslev-Mollerup Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Frøslev-Mollerup Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Klageansvarlig

Frøslev-Mollerup Sparekasses klageansvarlige er juridisk chef Simon Bjerre. Du kan kontakte den klageansvarlige på følgende adresse:

Frøslev-Mollerup Sparekasse

Att: Simon Bjerre

Vestergade 7

7900 Nykøbing Mors

eller sende en e-mail på:

klage@fmspks.dk

Det finansielle ankenævn

Du kan også vælge at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal,
1264 København K, tlf. 35 43 63 33,
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online.

Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du du angive vores e-mail adresse post@fmspks.dk


Ansatte

Kontakt

Cookies