Frøslev-Mollerup Sparekasse som boligkreditformidler

Frøslev-Mollerup Sparekasse har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 9133.

Frøslev-Mollerup Sparekasse er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Frøslev-Mollerup Sparekasse samarbejder med Totalkredit og DLR.

Frøslev-Mollerup Sparekasse yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Hvis kunden ønsker at klage over pengeinstituttet, skal kunden i første omgang kontakte sin rådgiver.

Hvis kunden herefter fortsat er uenig i pengeinstituttets behandling af kundens henvendelse eller resultatet heraf, kan kunden kontakte den klageansvarlige i pengeinstituttet. Oplysninger om den klageansvarlige fås i pengeinstituttet eller på pengeinstituttets hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan kunden vælge at indbringe sin klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, 1256 København K,       tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal pengeinstituttets e-mail adresse post@fmspks.dk angives.

Klager vedrørende pengeinstituttets overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over pengeinstituttets behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

 

Betalingsvanskeligheder – hvad gør du?

Nedenfor er oplistet en række gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du er i betalingsvanskeligheder, samt hvilke konsekvenser det kan få for dig.

Se hele listen her.


Ansatte

Kontakt

Cookies