Gode råd om kortsikkerhed

Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd for brug af betalingskort.

1. Gode Dankort-råd

Før brug

  • Opfat dit Dankort og Visa/Dankort som rede penge. Opbevar det derfor sikkert såvel ude som hjemme. Lad det f.eks. ikke ligge fremme
  • Lær din PIN-kode udenad. Brug en PIN-kode-husker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan huske koden. Du kan hente en PIN-kode-husker på www.dankort.dk eller i dit pengeinstitut
  • Opgiv aldrig din PIN-kode til andre – den er personlig og kun du må kende den
  • Brug ikke PIN-koden som password eller adgangskode i andre sammenhænge

Under brug

  • Beskyt din PIN-kode ved indtastning. Lad ikke andre kunne aflæse koden, når du taster den ind
  • Skriv aldrig under på en kvittering, før totalbeløbet er påført
  • Husk din kvittering og gem den til senere kontrol

Efter brug

  • Tjek posteringer på din konto – via din NETbank eller kontoudskriften
  • Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet
  • Reager øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet eller du får mistanke om, at det kan være misbrugt. Kontakt hurtigst muligt dit pengeinstitut eller Nets (tidligere PBS).

2. Gode råd ved brug af Visa/Dankort i udlandet

Brug din PIN-kode med omtanke
I udlandet må du kun anvende din PIN-kode i pengeautomater, betalingsautomater og forretninger, hvor der skiltes med Visa-logo.

Husk pas
Udenlandske pengeinstitutter vil ofte spørge efter pas, hvis du ønsker at hæve kontanter ved kassen.

3. Hvis kortet bortkommer eller bliver stjålet

Meld det straks, hvis dit Dankort/Visa eller Mastercard forsvinder eller bliver stjålet. Det samme skal ske, hvis du har mistanke om, at din PIN-kode er afluret eller at andre anvender dit kort eller kortnummer uretmæssigt.
Kontakt straks dit pengeinstitut eller Nets (tidligere PBS) på

telefon +45 44 89 29 29 (Dankort/Visa)
telefon +45 44 89 27 50 (Mastercard)

Du skal opgive dit navn og adresse, navnet på dit pengeinstitut samt dit kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer. Så bliver dit kort straks spærret og kan ikke bruges.

Hvis skaden er sket
Det er som ovenfor beskrevet vigtigt at få spærret dit kort straks du opdager det er forsvundet eller der sker uretmæssige hævninger. Du hæfter ikke for misbrug, som er foregået efter du har bedt Sparekassen eller Nets (tidligere PBS) om at spærre kortet.

Hvis andre har misbrugt dit kort inden spærring, gælder ansvarsreglerne i Lov om Betalingstjenester §62 og §68. Kontakt Sparekassen hvis du ønsker kortholderreglerne udleveret.


Ansatte

Kontakt

Cookies