Udland

Når du skal overføre penge til eller fra udlandet skal du som kunde oplyse en SWIFT-adresse (også kaldet BIC) og et IBAN kontonummer.
SWIFT-adressen identificerer et pengeinstitut. Ved overførsel over grænser er en korrekt angivet SWIFT-adresse med til at sikre, at pengeoverførslen sker let, ubesværet og til den ønskede konto.

Søg SWIFT kode her

IBAN kontonumre anvendes i EU. I resten af verden betegnes det blot som et kontonummer. Du kan finde dit eget IBAN kontonummer på Netbank eller du kan kontakte Sparekassen.

Betaling til udlandet

Når du skal sende beløb til udlandet er det meget vigtigt, at du får de korrekte oplysninger på det modtagne pengeinstitut og beløbsmodtager. Ellers risikerer du, at betalingerne forsinkes eller kommer retur fratrukket gebyr, hvis de udenlandske pengeinstitutter ikke kan placere beløbet.

Følgende skal oplyses for at gennemfører en udenlandskoverførsel:

– Modtagne pengeinstituts Swift-adresse/ BIC kode
– Modtagne pengeinstituts navn, adresse og land
– Modtagers kontonummer (IBAN-nummer)
– Modtagerens navn og adresse
– Evt. en meddelelse til modtager vedr. overførslen

Tidsfrister

Hvis betalingen skal gennemføres den samme dag, skal Sparekassen have modtaget og godkendt ordren senest kl. 11.00 på selve overførselsdagen. Ved modtagelse og godkendelse efter kl. 11.00 vil overførslen først blive gennemført den efterfølgende bankdag.

Betaling fra udlandet – EU

Når du skal modtage en overførsel fra EU skal afsender have følgende oplysninger, for at overførslen kan gennemføres:

– SWIFT-adresse: FRMODK21
– Dit IBAN-kontonummer
– Dit navn og adresse

Betaling fra udlandet – Øvrige udland

Når du skal modtage en overførsel fra øvrige udland fx. USA, Kina eller Australien skal afsender have følgende oplysninger, for at overførslen kan gennemføres:

– SWIFT-adresse: FRMODK 21 med DANBDK22 som intermediary bank.
– Dit IBAN-kontonummer
– Dit navn og adresse

Frøslev-Mollerup Sparekasses udenlandske forretninger gennemføres via Danske Andelskassers Bank, derfor er det vigtigt at du oplyser, at overførslen sker via Danske Andelskassers Bank.

Konsekvenser ved forkerte oplysninger

Vilkårene for denne betalingsmåde er, at du som kunde er forpligtiget til at betale eventuelle ekstraomkostninger forbundet med at fremskaffe manglende/forkerte oplysninger.

Hvor stort et gebyr der er tale om, kan vi desværre ikke oplyse, da det tildels afhænger af, hvad modtagerens pengeinstitut opkræver i gebyr i det enkelte tilfælde.

Omkostninger

Omkostningerne ved overførslen kan fordeles mellem afsender og modtager på tre måder:

  • OUR – Alle omkostninger afholdes af betaler

Alle omkostninger afholdes af betaler. Ved gennemførelse af betalingstransaktionen bliver betaler opkrævet både det normale gebyr samt et tillægsgebyr for den forventede opkrævning, som beløbsmodtagers pengeinstitut vil opkræve af betalers pengeinstitut.

Det er ikke muligt at vælge OUR, hvis overførslen gennemføres inden for EU/EØS, og hvis et af de pengeinstitutter, der er involveret i overførslen, er beliggende i EU/EØS.

  • BEN - Alle omkostninger afholdes af beløbsmodtager
  • Alle omkostninger afholdes af beløbsmodtager. Hvis betaler vælger BEN, fratrækker betalers pengeinstitut ved afsendelsen sine omkostninger i det beløb, der overføres til beløbsmodtager. 

Det er ikke muligt at vælge BEN, hvis overførslen gennemføres inden for EU/EØS.

  • SHARE - Omkostninger fordeles mellem betaler og beløbsmodtager.

Omkostninger fordeles mellem betaler og beløbsmodtager. Det betyder, at betaler afholder omkostningerne til pengeinstitut, og beløbsmodtager afholder omkostningerne til sit pengeinstitut i udlandet.

Hvis overførslen gennemføres inden for EU/EØS, skal overførslen gennemføres efter SHARE-princippet.


Ansatte

Kontakt

Cookies