Aldersopsparing

Der tales ofte om ønsker og drømme i forbindelse med planlægning af pensionstilværelsen, hvor der bliver mere tid til de ting, som ikke har været mulige igennem et langt arbejdsliv. En fornuftig opsparing til pensionen, kan være medvirkende til at skabe ro og det nødvendige økonomiske råderum i forbindelse med en god start på pensionstilværelsen.

Aldersopsparing kan give et godt udgangspunkt

Med en Aldersopsparing kan du give dig selv en god start på pensionstilværelsen. Aldersopsparingen kan sikre dig, at du har en sum til rådighed og dermed et godt udgangspunkt i forbindelse med pensionstilværelsen.

Er der mere end 5 år til folkepensionsalderen, er der mulighed for at indbetale 5.200,00 kr. årligt (2019). Med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan der årligt indbetales 48.000 kr. (2019). Det er muligt at fortsætte med indbetale på aldersopsparing, indtil der startes udbetaling af løbende pensioner (rate og livrente). Der er tale om indbetalinger uden skattefradrag, hvilket betyder at udbetalingen sker uden betaling af skat eller afgift.

Fordele ved Aldersopsparingen

Aldersopsparingen er indført i 2013 som afløser for den kendte kapitalpension, hvilket betyder at Aldersopsparingen på mange områder minder om Kapitalpensionen.

Aldersopsparingen giver mulighed for, at spare op til en sumudbetaling i forbindelse med pension og en af fordelene er, at opsparingen sker med en lav afkastbeskatning på 15,3 %.

Aldersopsparingen kan også udbetales i rater eller som en livsvarig livrente.

Aldersopsparingen har også den fordel, at den ikke giver modregning i Folkepensionen

Aldersopsparing -Fakta

  • Aldersopsparingen vil typisk blive udbetalt som en engangssum.
  • Der kan højst indbetale 5.200 kr. årligt (2019) hvis der er mere end 5 år til folkepensionsalderen
  • Med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan der årligt indbetales 48.000 kr. (2019).
  • Udbetaling kan ske som rate og livsvarig livrente også.
  • Udbetaling kan tidligst ske 3 år før folkepensionsalderen og senest ved 80 år.
  • Indbetalinger giver ikke skattefradrag
  • Indbetalinger kan forsættes selvom der er sket en udbetaling fra opsparingen.
  • Der skal ikke betales skat eller afgift af udbetalingerne.
  • Der betales 15,3 % i skat af det årlige afkast.
  • Opsparingen kan ophæves i utide mod at betale en afgift på 20 %.

Kontakt din rådgiver i Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvis du vil vide mere omkring dine muligheder i forbindelse med Aldersopsparingen eller pension som helhed.


Ansatte

Kontakt

Cookies