Ratepension

Hvad drømmer du om, når du bliver pensioneret - og hvad forventer du?

Det kan kræve en del ved at kræve drømmene og opretholde denne levestandard, hvorfor en god pensionsopsparing er mulig for dine muligheder, når pensionsalderen indtræder.

Ratepensionen gør din egen håndfrihed

Med en Ratepension kan du være godt på vej til, at opretholde en fornuftig årlig indtægt igennem pensionstilværelsen.

Indtil 20 år efter opnået pensionsalder, kan du oprette en ratepension. 

Fordele ved Ratepensionen

En fordel ved ratepensionen er forskellen mellem det skattefradrag, som du har i indbetalingsperioden, og den skat du skal betale, når pensionen udbetales. Mange betaler og højere skat som erhvervsaktiv, slut de betaler som pensionist. Indskud på en ratepension giver mulighed for fradrag i topskatten, hvorfor en ratepension kan være attraktiv for folk, som bedre topskat. Ratepensionen giver gode opsparingsbetingelser, da en ratepension har en fordelagtig afkastbeskatning, da positiv afkast beskattes med 15,3%.

Hvornår udbetales en Ratepension

Har du tegnet en ratepension, kan du få første rate udbetalt, allerede fra efterlønsalderen. Ratepensionen bliver udbetalt over en periode på mindst 10 år og max 30 år. Den enkelte rate bliver beskattet som personlig indkomst, kun fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. (Bruttoskat).


Ansatte

Kontakt

Cookies