Ratepension

Hvad drømmer du om, når du bliver pensioneret - og hvad forventer du?

Det kan kræve en del at opfylde drømmene og opretholde nuværende levestandard, hvorfor en god pensionsopsparing er vigtigt for dine muligheder, når pensionsalderen indtræder.

Ratepensionen sikrer din egen handlefrihed

Med en Ratepension kan du være godt på vej til, at opretholde en fornuftig årlig indtægt igennem pensionstilværelsen.

Indtil 20 år efter opnået pensionsalder, kan du oprette en ratepension. På ratepensionen kan du indbetale maksimalt kr. 55.900,00 (2019), hvilket gælder alle ratepensioner og ophørende livrenter tilsammen.

Fordele ved Ratepensionen

En fordel ved ratepensionen er forskellen mellem det skattefradrag, som du har i indbetalingsperioden, og den skat du skal betale, når pensionen udbetales. Mange betaler en højere skat som erhvervsaktiv, end de betaler som pensionist. Indskud på en ratepension giver mulighed for fradrag i topskatten, hvorfor en ratepension kan være attraktiv for folk, som betaler topskat. Ratepensionen giver gode opsparingsbetingelser, da en ratepension har en fordelagtig afkastbeskatning, da positive afkast beskattes med 15,3 %.

Hvornår udbetales en Ratepension

Har du tegnet en ratepension, kan du få første rate udbetalt, allerede fra efterlønsalderen. Ratepensionen bliver udbetalt over en periode på mindst 10 år og max 30 år. Den enkelte rate bliver beskattet som personlig indkomst, dog fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. (Bruttoskat).

Ratepension - Fakta:

  • Fradragsgrænsen for indbetalinger er kr. 55.900,00 (2019)
  • Du kan oprette en ratepension indtil 20 år efter opnået pensionsalder
  • Positivt afkast på en ratepension beskattes med 15,3 %
  • Ratepensionen udbetales i rater over min. 10 år og max. 30 år
  • Udbetalinger kan tidligst påbegyndes når du er efterlønsberettiget
  • Udbetalinger skal senest påbegyndes 15 år efter efterlønsalderen
  • Indbetalinger giver fradrag i topskat
  • Der betales indkomstskat af udbetalinger
Kontakt din rådgiver i Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvis du vil vide mere omkring dine muligheder i forbindelse med Ratepension eller pension som helhed.

Ansatte

Kontakt

Cookies